Fimmie Meester

Beeldend Kunstenaar

Privacyverklaring

Privacyverklaring / Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Als Fimmie Meester, als beeldend kunstenaar met persoonsgegevens aan de slag gaat, zal de huidige privacy wetgeving in acht worden genomen.  De persoonsgegevens waarover wordt beschikt, worden door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt verduidelijkt wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Een beperkt aantal persoonsgegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van de diensten van de kunstenaar en u deze gegevens heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • NAW,
  • e-mail adres
  • telefoonnummer

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden uitlsuitend gebruikt om te kunnen communiceren met u. Zo wordt er communiceert met u over een overeenkomst, kunstnieuws, exposities, open atelier en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

 Bewaartermijn

Er zijn geen wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren, worden uw persoonsgegevens bewaard, echter niet langer dan strikt noodzakelijk. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, zijn getroffen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Fimmie Meester. De contactgegevens zijn: info@fimmiemeesterwerk.nl

Cookies

Er worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op.

Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is

opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Register van verwerkingsactiviteiten:

Er wordt  een register bijgehouden van al onze verwerkingsactiviteiten.

Gegevensbescherming

Er is alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die worden verwerkt zo optimaal mogelijk

te beschermen. Niemand anders dan de kunstenaar heeft inzage in die gegevens.

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

© 2024 Fimmie Meester

Thema door Anders Norén